ორგანიზაციებისთვის სატელევიზიო მომსახურეობის შეთავაზება

ხელშეკრულების პირობები ვადა და ანაზღაურება

კორპორატიულ კლიენტს აქვს საშუალება სატესტოდ უფასოდ ჩართოს 2 მოწყობილობა 1 თვის განმავლობაში. ფასიანი მომსახურეობის გადახდა ხორციელდება წინასწარ. მინიმალური ტრანზაქცია უნდა შეადგენდეს 1000₾-ს. ხელშეკრულების მინიმალური ვადაა 6 თვე. მინიმალური თვიური გადასახადი 150₾  დღგ-ს ჩათვლით, ანუ, იმ შემთხვევაში, თუ აქტიური დღეების რაოდენობაზე ხარჯი იქნება 150₾-ზე ნაკლები, კლიენტი იხდის მომსახურეობის თანხას იმ რაოდენობით, რომ საერთო გადასახადი შეადგენდეს 150₾-ს.

სტრიმებით მომსახურეობა,200+არხი

ღირებულება იანგარიშება ორგანიზაციაში ჩართული მოწყობილობების მიხედვით.

გადასახდელი თანხა:

 • 30 მოწყობილობამდე – 7₾
 • 30-დან 50 მოწყობილობამდე- 6₾
 • 50+ მოწყობილობა – 5₾

პაკეტი ეკონომი, იპტვ შემადგენლობა 125 არხი

ღირებულება იანგარიშება ორგანიზაციაში ჩართული მოწყობილობების მიხედვით.

გადასახდელი თანხა:

 • 30 მოწყობილობამდე – 10₾
 • 30-დან 50 მოწყობილობამდე- 9₾
 • 50+ მოწყობილობა – 8₾

პაკეტი პრემიუმი, იპტვ შემადგენლობა 200 არხი

ღირებულება იანგარიშება ორგანიზაციაში ჩართული მოწყობილობების მიხედვით.

გადასახდელი თანხა:

 • 30 მოწყობილობამდე – 15₾
 • 30-დან 50 მოწყობილობამდე- 13₾
 • 50+ მოწყობილობა – 12₾

ინტერნეტ პროვაიდერებისთვის სატელევიზიო მომსახურეობის შეთავაზება

ხელშეკრულების პირობები ვადა და ანაზღაურება

კორპორატიულ კლიენტს აქვს საშუალება სატესტოდ უფასოდ ჩართოს 2 მოწყობილობა 1 თვის განმავლობაში. ფასიანი მომსახურეობის გადახდა ხორციელდება წინასწარ. მინიმალური ტრანზაქცია უნდა შეადგენდეს 1000₾-ს. ხელშეკრულების მინიმალური ვადაა 6 თვე. მინიმალური თვიური გადასახადი 150₾  დღგ-ს ჩათვლით, ანუ, იმ შემთხვევაში, თუ აქტიური დღეების რაოდენობაზე ხარჯი იქნება 150₾-ზე ნაკლები, კლიენტი იხდის მომსახურეობის თანხას იმ რაოდენობით, რომ საერთო გადასახადი შეადგენდეს 150₾-ს.

პაკეტი ეკონომი, იპტვ შემადგენლობა 145არხი

 • პაკეტის ღირებულება – 9₾
 • დამატებით შეგიძლიათ გაააქტიუროთ თემატური პაკეტი აჭარასპორტი + 3 ლარი
 • შეგიძლიათ უარი თქვათ არხებზე იმედი,მაესტრო,ჯიდიესი,რუსთავი 2,კომედი არხი,მარაო და ჩაირთოთ პაკეტი მინი, პაკეტზე გამოგაკლდებათ 2 ლარი
 • შეგიძლიათ დამატებით ჩართოთ +18  თემატური პაკეტი

პაკეტი ბაზისური, იპტვ შემადგენლობა 165 არხი

 • პაკეტის ღირებულება – 12₾
 • დამატებით შეგიძლიათ გაააქტიუროთ თემატური პაკეტი აჭარასპორტი + 3 ლარი
 • შეგიძლიათ უარი თქვათ არხებზე იმედი,მაესტრო,ჯიდიესი,რუსთავი 2,კომედი არხი,მარაო და ჩაირთოთ პაკეტი მინი, პაკეტზე გამოგაკლდებათ 2 ლარი
 • ღირებულებაში შედის +18  თემატური პაკეტი

პაკეტი პრემიუმი, იპტვ შემადგენლობა 200 არხი

 • პაკეტის ღირებულება – 15₾
 • დამატებით შეგიძლიათ გაააქტიუროთ თემატური პაკეტი აჭარასპორტი + 3 ლარი
 • შეგიძლიათ უარი თქვათ არხებზე იმედი,მაესტრო,ჯიდიესი,რუსთავი 2,კომედი არხი,მარაო და ჩაირთოთ პაკეტი მინი, პაკეტზე გამოგაკლდებათ 2 ლარი
 • ღირებულებაში შედის  +18  თემატური პაკეტი

სასტუმროს არ აქვს ტელევიზიის სერვერების, პროგრამული უზრუნველყოფის და ინსტალაციის ხარჯები.

თუ გამოიყენებს ანდროიდ ტელევიზორს, ჩაიწერება აპლიკაცია ან უნდა შეისყიდოს მხოლოდ TV ბოქსები.

TVG ბოქსის პულტები პროგრამირებადია და აღარაა საჭირო 2 პულტით სარგებლობა.

სასტუმროს აქვს საკუთარი მართვის პანელი, სადაც შესაძლებელია ჩაირთოს აპლიკაცია დღეების მიხედვით და არ ეკისრება თვიური ღირებულება.

გამოიყენება მხოლოდ ლოკალური ინტერნეტი, რომლის  ფასი კომუნიკაციების ეროვნული -კომისიის გადაწყვეტილებით არ აღემატება 0,5 ლარს დღგ-ს გარეშე

თითოეული არხი მოიხმარს მხოლოდ 1-დან 3,3 მ/წმ  ტრაფიკს h265 კოდირების წყალობით, მაშინ როცა სხვა პროვაიდერების 5-10მ/წმ-მდე აღწევს.

დიდი რაოდენობით ტვ ბოქსების – 100-მდე ქონის შემთხვევაში, ,,ტივიჯი“  უზრუნველყოფს ადგილზე ადგილობრივი სტრიმერის უფასოდ გამართვას, გარე ტრაფიკის ეკონომიის მიზნით (ოფციურია).

ცხელი ხაზის მომსახურეობა და ტექნიკური მხარდაჭერა დისტანციურად.

კლიენტის მხრიდან დაზიანების შემთხვევაში ,,ტივიჯი“ უზრუნველყოფს ტექმომსახურეობას დამატებითი სამომსახურეო ხარჯების დაფარვის შემთხვევაში.

ჩართვისას დაეხატება სასტუმროს ლოგო.

TV ბოქსების გამოყენების შემთხვევაში კლიენტს აქვს შესაძლებლობა, მოთხოვნის შემთხვევაში, დააყენებინოს TVG-ის სასურველი აპლიკაცია ინსტალაციისას.

TVG ბოქსს აქვს შესაძლებლობა გამოიყენო ტელევიზორი როგორც ინტერნეტბრაუზერი და ონლაინ უყურო ფილმებს, გადაცემებს, გამოიყენო Youtube, Facebook და ა.შ.

TV ბოქსს აქვს შესაძლებლობა გამოიყენო Miracast სერვისი, ანუ გააზიარო შენი მობილური ან კომპიუტერი ტელევიზორის ეკრანზე.

TVG ბოქსის გარანტიის ხანგრძლივობაა 12 თვე.

დაგვიკავშირდით

[contact-form-7 404 "Not Found"]